Nyt voit myös soittaa Digitukeen tai kysyä neuvoa chatissa! Helsingin Digituen uusi puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9-12 numerossa 09 310 10011. Chat palvelee samoin aukioloajoin ja löytyy sivun oikeasta alakulmasta.

Lue lisää

Digitaidot parantavat elämänlaatua ja työllistymismahdollisuuksia

Työmarkkinat ovat siirtyneet vahvasti verkkoon. Helsingin työllisyyspalveluissa on jo vuosien ajan tunnistettu osalla työnhakijoista yhdeksi työllistymisen esteeksi heikot digitaidot. Tähän ongelmaan osaltaan vastaa helmikuussa 2022 alkanut Digityöelämää-hanke. Asiakkaiden digitaitojen parantamiseksi hanke järjestää digitaitokoulutuksia helsinkiläisille työnhakijoille.

Digitaitokoulutuksia on järjestetty menestyksekkäästi eri väestöryhmille monen eri toimijan aloitteesta pidemmän aikaa ympäri Suomea. Digityöelämää-hankkeessa hyödynnetään aiemmista kokemuksista saatuja oppeja sekä luodaan uusia toimintatapoja omassa kontekstissaan.

Intensiiviset koulutuksemme toteutetaan kasvokkain paikan päällä. Opetusta on 4 viikon ajan 4 päivänä viikossa. Tiiviin kurssiaikataulun lisäksi varmistamme digitaitojen syvällisempää oppimista viemällä sen ulos luokkahuoneesta arkeen. Kaikille osallistujille tarjotaan koulutuksen ajaksi nettiliittymällä varustettu älypuhelin, jonka voi ottaa mukaansa kotiin. Kurssin hyväksytysti suorittaneet osallistujat saavat laitteen itselleen omaksi veloituksetta. Kurssilaiset ottavat yhdessä kouluttajien kanssa ensimmäiset ratkaisevat askeleet kohti digimaailmaa, jonka jälkeen sekä vastuu että ilo oppimisesta siirtyvät osaksi asiakkaidemme jokapäiväistä elämää.

Lokakuussa 2022 helsinkiläisistä työttömistä työnhakijoista 31,3 % oli vieraskielisiä. Digityöelämää-hankkeen yhtenä päätavoitteena on tarjota asiakkaille myös omankielistä tukea digitaitokoulutuksissa. Tällä hetkellä tiimistä löytyy somalia, arabiaa ja venäjää puhuvia työntekijöitä. Vaikka omakielisyys on vahvasti mukana koulutuksissamme, teimme varhain päätöksen suomenkielisten koulutusmateriaalien käyttämisestä. Suomalaisessa yhteiskunnassa toimiessaan muunkieliset henkilöt tulevat kohtaamaan käytetyn termistön digitaalisessa maailmassa suomenkielisenä. Ennakko-oletusten ja hankkeessa saatujen kokemusten mukaan tuen saaminen ja asioiden läpikäynti omalla äidinkielellä madaltaa huomattavasti kynnystä käyttää suomenkielisiä verkkopalveluita.

Helsingin työllisyyspalveluiden asiakastyön asiantuntijat ovat kiitettävästi tunnistaneet asiakkaita, joilla digitaitojen puute on yhtenä esteenä työllistymiselle. Tämä on näkynyt vahvasti kurssiemme ilmoittautumismäärissä. Toukokuun 2022 lopulla käynnistyneet kurssit ovat lähes poikkeuksetta tulleet täyteen. Kurssit ovat suunnattu Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaille, ja niille ilmoittaudutaan asiakkaiden omien asiantuntijoiden kautta.

Lokakuun puoleenväliin mennessä hankkeen kurssin on suorittanut 86 henkilöä. Kokemukset tähän mennessä ovat olleet erittäin positiivisia. Asiakkaat ovat päässeet kiinni digitaaliseen maailmaan, osa heistä on työllistynyt tai hakeutunut koulutukseen ja kursseilla on jopa solmittu ystävyyssuhteita. Hankkeessa on alusta asti pidetty tärkeänä erilaisuuden hyväksyvän, rennon ja luottamusta herättävän ilmapiirin rakentamista koulutuksiin. Nyt yhdeksän kurssin jälkeen voidaan sanoa, että tässä on onnistuttu. Tarkempaa dataan perustuvaa analyysia vaikutuksista työllistymiseen tullaan tekemään hankkeen edetessä.

Digityöelämää-hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttaa Helsingin kaupunki. Hanke rahoitetaan osana unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ajalla 1.2.2022 –31.8.2023. 

Joonas Rentola
joonas.rentola@hel.fi
projektipäällikkö, Digityöelämää hanke
Helsingin työllisyyspalvelut
Kaupunginkanslia