Du kan nu chatta eller ring upp för digitalt stöd! Den nya telefontjänsten är öppen mån-fre kl. 9-12 på 09 310 10011. Chatten är tillgänglig under samma öppettider och du kan starta chatten på sidans nedre högra hörnet.

Så här hittar du digitalt stöd

Stads digitalt stöd hjälper till med vardags digitala problem. Du kan få gratis support på serviceställen, som fjärrtjänst eller i ditt eget hem.Så här hittar du det bästa digitala stödet för Dig. Vi hjälper till med vardags digitala problem gratis på serviceställen, som fjärrtjänst eller i ditt eget hem.


Helsingfors digitala distansstöd

Du kan chatta eller ring upp för digitalt stöd. Distansstöd är tillgängligt för användning av dator, surfplatta och smarttelefon. Du kan också få stöd vid problem med användning av e-tjänster, webbtjänster och de vanligaste apparna.

Telefontjänsten är öppen mån–fre kl. 9–12 på 09 310 10011. Chatten är tillgänglig under samma öppettider och du kan starta chatten på huvud sidans nedre högra hörnet.

Om vi kan inte lösa ditt problem via telefon, vi kan boka tid för närmaste digitalt stöd ställen. Vi kan också boka dig digitalt stöd i hemmet.

Om vår telefon service är stängd du kan förfrågningar digitalt distansstöd emot via denna blankett. Efter förfrågan om stöd kontaktar den digitala rådgivaren dig per telefon och kommer överens om detaljer kring det digitala stödet. Digitalt distansstöd erbjuds vardagar klockan 9–19. Det digitala stödet kontaktar dig inom ett par vardagar.

Digitalt distansstöd ges i enlighet med den etiska anvisningen för det digitala stödet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataRegisterbeskrivningen för förfrågningar om digitalt distansstöd finns på vår webbplats.

Invånarhusen i Helsingfors

Stadens invånarhus erbjuder digitalt stöd och hjälp med elektroniska tjänster. I åtta av stadens invånarhus finns en eller flera digitala stödjare som hjälper dig, med eller utan tidsbokning. Du får stöd och råd för att använda din egen enhet och kan använda klientapparaterna som finns i lokalerna.

Senior- och servicecentraler

Senior- och servicecentralernas tjänster och verksamhet är avsedda för pensionärer och arbetslösa. På de flesta servicecentralerna kan du boka tid för digitalt stöd per telefon eller på plats. Du kan skriva ut material till självkostnadspris.

Seniorinfo

Seniorinfo är en tjänst för seniorer i Helsingfors, där finss råd i frågor som inte är akuta. Det finns digitalt stöd på Seniorinfo i Hagnäs (Broholmsgatan 2) på måndagar kl 13–15 utan tidsbeställning. Du kan också använda kunddatorerna.

Bibliotek

Helsingfors stadsbibliotek erbjuder digitalt stöd i alla sina 37 verksamhetsställen. På biblioteken utförs det digitala stödet av både bibliotekspersonalen och stadens samarbetspartners, såsom ENTER rf. Förutom digitalt stöd erbjuder personalen även vägledning inom bibliotekets elektroniska material samt litteratur- och musikinnehåll. Det finns också klientdatorer och vissa bibliotek har olika slags verkstadsapparater såsom 3D-skrivare, vinylskärare och symaskiner. På biblioteken organiseras dessutom evenemang, föreläsningar och gruppguidning om digitalt stöd.

Bibliotekens handledningskalender
Mer information om bibliotekens digitala stöd
ENTER rf:s kamrathandledning i Helsingfors (på finska)

Enters kamrathandledning

ENTER rf erbjuder kamrathandledning inom IT för seniorer på bibliotek, servicecentraler och andra offentliga utrymmen på cirka 80 platser runtom i Nyland. Uppgifter om handledningen som ordnas i samarbete med Helsingfors stad finns på ENTER rf:s webbplats.

Digitalt stöd i hemmet

Helsingfors stad samarbetar med HelsingforsMission, vars frivilliga hjälper dig med digitala problem i ditt hem. Du kan få vägledning i användning av exempelvis dator, surfplatta, telefon eller tv.

Du kan fråga om digital hjälp genom att fylla i en kontaktblankett

Helsingfors arbetarinstitut

Helsingfors stads finskspråkiga arbetarinstitut erbjuder digitalt stöd på finska, engelska, ryska och arabiska i öppna digitala stödstationer. Institutet organiserar årligen cirka 10 000 timmar IT- och mediekurser, informationsinslag och föreläsningar samt digitalt stöd på institutets verksamhetsställen runtom i Helsingfors. Det aktuella utbudet finns i tjänsten Ilmonet.fi. Information om institutets verksamhetsställen, öppettider och kontaktuppgifter finns på institutets webbplats.

Digital handledning på olika språk
På arbetarinstitutet erbjuds digitalt stöd på finska, engelska, arabiska och ryska. Du kan söka hjälp för användning av dator, surfplatta, smarttelefon, internet och e-post. Dessutom ger vi stöd vid elektroniska myndighetsärenden, exempelvis för att fylla i elektroniska blanketter och tekniska frågor i anslutning till det. Tjänsten är avsedd för alla som behöver digitalt stöd.  

På engelska, på arabiska
På ryska

Helsingfors Arbis

Helsingfors stads svenskspråkiga arbetarinstitut erbjuder digitalt stöd på svenska i användning av datorer, surfplattor, digitala kameror och program.

Mer information och tidsbokningar: Jan Amnell, e-post jan.amnell (at) arbis.hel.fi, tfn 040 509 6834. Information om kurserna finns i Ilmonet.

Distansrådgivning för arbetssökning

• Hur skickar man en bilaga per e-post?
• Var hittar man arbetsplatser på nätet?
• Att göra en CV eller arbetsansökan

Helsingfors Sysselsättningstjänster hjälper dig med digitala problem. Visa alla evenemang här. Du kan också kontakt Nylands arbets- och näringsbyrå.

Ungdomsgårdar

Ungdomsledarna erbjuder ungdomar stöd i användningen av digitala funktioner och redskap exempelvis inom delaktighetsverksamhet och frågor om arbetssökning. Ungdomarna får också stöd i att dra nytta av digitalisering, uttrycka sig på nätet och förstå internetfenomen, såsom spelvärlden.

Ungdomarna får undervisning i användning av media, såsom video- och ljudbehandling, ljusarbete och innehållsproduktion (Helsingforskanalen, radioprogram). Ungdomsledarna är också verksamma på nätet och kan nås bland annat via whatsapp. Kontaktuppgifter för ungdomsstöd finns på ungdomsgårdarnas hemsida.