Digitalt stöd i Helsingfors

På grund av coronaepidemin invånarhus erbjuder digitalt stöd med tidsbeställning (Ytterligare information). Nödvändig användning av kunddatorer för att uträtta ärenden är möjligt i biblioteken. För tillfället erbjuds inte digitalt stöd.

Digirådgivning på distans

Helsingfors stad har även startat en digirådgivningstjänst som fungerar på distans och möjliggör att stadsbor kan få stöd hemifrån, via dator eller telefon.

Begäran om digitalt stöd på distans tas emot på denna blankett.

Helsingfors-info svarar på frågor eller fyller blanketten för begäran om digitalt stöd på numret 09 310 111 11.

Du kan även kontakta Helsingfors-info på chatten må-tor kl. 9 - 16 och fre kl. 9 - 15.

Distansstöd ges angående dator, pekplatta och smarttelefon. Stöd ges även angående elektroniskt skötande av ärenden, e-tjänster och problem i användning av de vanligaste applikationerna. Efter att begäran om stöd gjorts, tar digirådgivaren kontakt med kunden per telefon för att komma överens om närmare detaljer gällande digirådgivningen. Digirådgivning på distans ges vardagar kl. 9-19. Digitalt stöd kommer att kontakta dig inom ett par arbetsdagar. Läs snabbguiden för fjärranslutning.

Det digitala distansstödet följer den etiska anvisningen för digitalt stöd som utgivits av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Registerbeskrivning av digitalt stöd på distans finns här.

Med digirådgivning avses stöd som ges angående användning av dator, smarttelefon, pekplatta och smart-tv.

Läs mer om digirådgivning >>

Helsingfors stad erbjuder digirådgivning på över 150 av stadens verksamhetsställen. De mest populära är bibliotek, invånarhus, servicecentraler, arbetarinstitutets lokaler, ungdomslokaler och Ode samt International House Helsinki. På dessa verksamhetsställen handleds stadsborna av stadens anställda eller t.ex. volontärer skolade av Enter ry.

Digirådgivningens serviceställen hittas även i stadens tjänst palvelukartta.hel.fi genom att skriva in sökordet ”digituki” .

Sök digirådgivning >>

I en fungerande stad går den digitala vardagen smidigt. Helsingfors digitala stöd hjälper och guidar i alla situationer.