Nu kan du också ringa upp digistödet eller be om råd i chatten! Telefontjänsten för Helsingfors digistöd är öppen mån-fre kl. 9-12 på tfn 09 310 10011. Chatten, som finns i nedre högra hörnet längst ner på sidan, betjänar dig under samma tider.

Utveckla din digitala kompetens

Ingen kan kunna allt, men man kan ständigt utveckla sin kompetens. Nedan hittar du material för utvecklandet av digitala färdigheter riktade till bland annat seniorer, barm, föräldrar, arbetslösa eller personer som saknar grundläggande digitala färdigheter.

digituki

Mer information om digitala tjänster på Helsingforskanalen

Serien Digipalvelut tutuiksi (Bekanta dig med digitala tjänster) innehåller videor om användning av digitala tjänster och handledning av dem. På Helsingforskanalen finns även mångsidigt material om staden och dess verksamhet.

Gå till Helsingforskanalen