Utveckla din digitala kompetens

Utveckla din digitala kompetens – det finns hjälp på nätet

Ingen kan kunna allt, men man kan ständigt utveckla sin kompetens. Nedan hittar du material för utvecklandet av digitala färdigheter riktade till bland annat seniorer, barm, föräldrar, arbetslösa eller personer som saknar grundläggande digitala färdigheter.

Mer information om digitala tjänster på Helsingforskanalen

Serien Digipalvelut tutuiksi (Bekanta dig med digitala tjänster) innehåller videor om användning av digitala tjänster och handledning av dem. På Helsingforskanalen finns även mångsidigt material om staden och dess verksamhet.

Gå till Helsingforskanalen