Du kan nu chatta eller ring upp för digitalt stöd! Den nya telefontjänsten är öppen mån-fre kl. 9-12 på 09 310 10011. Chatten är tillgänglig under samma öppettider och du kan starta chatten på sidans nedre högra hörnet.

Vad är digitalt stöd?

Det finns över 150 ställen som erbjuder digitalt stöd runtom i staden

Stadens olika sektorers verksamhetsställen erbjuder digitalt stöd: Bibliotek, servicecentraler, verksamhetsställen för unga, invånarhus, arbetarinstitut, kundtjänstställen, Helsingfors-infos alla servicepunkter. Digitalt stöd kan bestå av närstöd vid en ärendestation, stöd i hemmet eller distansstöd.