Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för koordinering av digitalt stöd, samarbete och respons finns här.

Kontakta oss

Enheten för delaktighet och rådgivning vid Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning koordinerar det digitala stödet. I verksamhetsplaneringen deltar representanter för olika sektorer och stadens samarbetspartners.

Koordinering av digitalt stöd

Stadskansliet
Anne Nissinen, rådgivningschef, tfn 09 310 24443, anne.k.nissinen@hel.fi

Ari Tammi, specialplanerare, tfn 040 353 7228, ari.tammi@hel.fi

Stadsbiblioteket
pedagoginen informaatikko Katja Katja Jokiniemi, pedagogisk informatiker, katja.jokiniemi@hel.fi

Invånarhus
sosiaaliohjaaja Satu Punju, Satu Punju, socialhandledare, satu.punju@hel.fi

Servicecentraler
Kirsi Mikkonen, klientrådgivare, kirsi.mikkonen@hel.fi

Finskspråkiga arbetarinstitutet
Juhana Mykrä, IT-planerare, juhana.mykra@hel.fi

Arbis
Jan Amnell, lärare ansvarig för planering, jan.amnell@arbis.hel.fi

Samarbete

Helsingfors stad samarbetar med föreningar och företag gällande digitalt stöd. Om din organisation är intresserad av samarbete med Helsingfors stad, kontakta oss på digituki@hel.fi.

För digitala stödjare arrangeras regelbundna utbildningar och ett nätverk där man har möjligheten att få kamratstöd. Om du vill ansluta dig till nätverket för digitala stödjare, kontakta oss per e-post på ovannämnda adress, så skickar vi en kallelse till dig.

Samarbetspartners i organisering av digitalt stöd

ENTER rf (Öppna länken i en ny flik)
Juulia Andersson, verksamhetsledare, juulia.andersson@entersenior.fi

Helsingfors Mission (Öppna länken i en ny flik)
Sirpa Hirvonen, projektkoordinator, sirpa.hirvonen@helsinkimissio.fi

Respons

Vi uppskattar din åsikt och vill gärna höra om dina upplevelser. Du kan skicka all respons gällande Helsingfors digitala stöd per e-post.

Digitalt stöd på andra webbplatser

• Koordinering av digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Öppna länken i en ny flik)
• Aktörer som erbjuder digitalt stöd i tjänsten Suomi.fi (Öppna länken i en ny flik)
• Mer information på Helsingfors stads webbplats