Du kan nu chatta eller ring upp för digitalt stöd! Den nya telefontjänsten är öppen mån-fre kl. 9-12 på 09 310 10011. Chatten är tillgänglig under samma öppettider och du kan starta chatten på sidans nedre högra hörnet.

Kontaktuppgifter

Enheten för delaktighet och rådgivning vid Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning koordinerar det digitala stödet. I verksamhetsplaneringen deltar representanter för olika sektorer och stadens samarbetspartners. Kontaktuppgifter för koordinering av digitalt stöd, samarbete och respons finns här.

Koordinering av digitalt stöd

Stadskansliet
rådgivningschef Anne Nissinen, tfn 09 310 24443, anne.k.nissinen@hel.fi

specialplanerare Ari Tammi, tfn 040 353 7228, ari.tammi@hel.fi

planerare Sofia Sato, sofia.sato@hel.fi

Stadsbiblioteket
pedagogisk informatiker Anna Swahn, anna.swahn@hel.fi

Invånarhus
Irene Pudassalo-Thurman irene.pudassalo-thurman@hel.fi

Servicecentraler
klientrådgivare Kirsi Mikkonen, kirsi.mikkonen@hel.fi

Finskspråkiga arbetarinstitutet
IT-planerare Juhana Mykrä, juhana.mykra@hel.fi

Arbis
lärare ansvarig för planering Jan Amnell, jan.amnell@arbis.hel.fi

Samarbete

Helsingfors stad samarbetar med föreningar och företag gällande digitalt stöd. Om din organisation är intresserad av samarbete med Helsingfors stad, kontakta oss på digituki@hel.fi.

För digitala stödjare arrangeras regelbundna utbildningar och ett nätverk där man har möjligheten att få kamratstöd. Om du vill ansluta dig till nätverket för digitala stödjare, kontakta oss per e-post på ovannämnda adress, så skickar vi en kallelse till dig.

Samarbetspartners i organisering av digitalt stöd

ENTER rf
verksamhetsledare Juulia Andersson, juulia.andersson@entersenior.fi

Helsingfors Mission
projektkoordinator Sirpa Hirvonen, sirpa.hirvonen@helsinkimissio.fi

Respons

Vi uppskattar din åsikt och vill gärna höra om dina upplevelser. Du kan skicka all respons gällande Helsingfors digitala stöd per e-post.

Digitalt stöd på andra webbplatser

• Koordinering av digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
• Aktörer som erbjuder digitalt stöd i tjänsten Suomi.fi
• Mer information på Helsingfors stads webbplats