Helsingfors stads samordningsgrupp för digitalt stöd

Helsingfors stads digirådgivning koordineras och utvecklas av Helsingfors stads samordningsgrupp för digitalt stöd som verkar i enheten för delaktighet och rådgivning vid stadskansliets kommunikationsavdelning. Projektgruppen har 22 medlemmar från stadens olika sektorer och digirådgivningens olika samarbetspartner.

Heli Rantanen, ordförande, interaktionschef

tfn 040 7156717, heli.k.rantanen@hel.fi

Ari Tammi, föredragande, specialplanerare

tfn 040 353 7228, ari.tammi@hel.fi

Hanna Maidell, sekreterare, specialplanerare

tfn 040 675 4896, hanna.maidell@hel.fi