Projektgrupp för förstärkning av digikompetens

Helsingfors stads digirådgivning koordineras och utvecklas av Projektgruppen för förstärkning av digikompetens som verkar i enheten för delaktighet och rådgivning vid stadskansliets kommunikationsavdelning. Projektgruppen har 22 medlemmar från stadens olika sektorer och digirådgivningens olika samarbetspartner.

Ordförande, interaktionschef Heli Rantanen,

tfn 040 7156717, heli.k.rantanen@hel.fi

Föredragande, specialplanerare, Ari Tammi

tfn 040 353 7228, ari.tammi@gmail.com

sekreterare, specialplanerare Hanna Maidell,

tfn 040 675 4896, hanna.maidell@hel.fi