Digitalt stöd på kartan

Helsingfors stads verksamhetsställen där digitalt stöd erbjuds hittar du enklast på servicekartan. Enhetens webbplats har närmare uppgifter om servicetider och innehåll. Digitalt stöd erbjuds förutom av stadens egna anställda även av frivilliga kamrathandledare.

Karttanäkymä. Kartan tietoja voi tarkastella tällä hetkellä vain näönvaraisesti.