Var hittar jag digitalt stöd? Närä dig runt Helsingfors

Helsingfors stads verksamhetsställen där digitalt stöd erbjuds hittar du enklast på servicekartan.

Du hittar Helsingfors stads de enheter som ger digitalt stöd enklast på servicekartan.

Enhetens webbplats har närmare uppgifter om servicetider och innehåll. Digitalt stöd erbjuds förutom av stadens egna anställda även av frivilliga kamrathandledare.

Bibliotek

Helsingfors stadsbibliotek ger mångsidig digital rådgivning på olika håll i Helsingfors. Utöver individuell handledning ges det även handledning om bibliotekens elektroniska material och om innehåll i litteratur och musik. Utöver personligt stöd ordnar biblioteken även kurser t.ex. i hur man använder internet, e-post, sociala medier och apparater.

Bibliotekens handledningskalender
Upplysningar om bibliotekens handledning

Helsingfors Arbis

Den digitala rådgivningen vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Arbis, ger hjälp på svenska med att använda datorer, surfplattor, digitala kameror och programvaror.

Information och tidsbokning Jan Amnell, e-post jan.amnell (at) arbis.hel.fi, tfn 040 509 6834.
Du hittar uppgifter om kurserna på Ilmonet.

Helsingin työväenopisto

Helsingfors finska arbetarinstitut ger digital rådgivning på finska, engelska, ryska och arabiska vid öppna digitala enheter. Arbetarinstitutet ordnar årligen ca 10 000 timmar kurser i datateknik och om medier, respektive informationsinslag och föreläsningar samt digital handledning på institutets enheterpå olika håll i Helsingfors. Institutets webbplats har uppgifter om enheterna och öppettider samt kontaktuppgifter.

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet

Ungdomsrådgivare ger unga personer stöd i att använda digitala funktioner och redskap, t.ex. i frågor gällande inkludering och jobbsökning. Det ges även stöd i att hantera innehåll och fenomen i webbvärlden. De unga får även stöd i att utnyttja digitalitet och i hur man bäst kan ge uttryck för sig själv på nätet. Det ges även ett pedagogiskt grepp om spelvärlden på internet. Ungdomarna undervisas också i att använda medier, t.ex. i att behandla video och ljud, bearbeta ljus samt producera innehåll för Helsingforskanalen eller att producera radioprogram. Ungdomshandledarna verkar också på nätet och är anträffbara t.ex. via whatsapp. Kontaktuppgifterna för stödet till ungdomar finns på ungdomsgårdarnas webbplats.

Följande enheter ger handledning på svenska:

Invånarhus och servicecentraler
Social- och hälsovårdssektorns digitala rådgivning ges huvudsakligen i stadens Invånarhus och Förortsstationer samt mångsidiga servicecentraler.

Servicecentralernas tjänster är avsedda för pensionärer och arbetslösa. Man kan boka tid för digital rådgivning på de flesta servicecentraler, antingen per telefon eller med ett besök.

Malms verksamhetscentral
må–on kl. 9–15, to kl. 10–15 och fr kl. 9–15
Kyrkobyvägen 2, 00700 Helsingfors
telefon 050 337 4375

Åggelby societetshus
må–fr kl. 9–16
Larin Kyöstis väg 7, 00652 Helsingfors
telefon 040 162 8476

Saunabaari/medieverkstaden i Månsas
må–fr kl. 9–16 Skogsbäcksvägen 25, 00630 Helsingfors (ingång från Talldungevägen)
telefon 040 125 1058

Sockenbacka förortsstation
Skiffervägen 1, 00710 Helsingfors: ti kl. 10–14, to. kl. 10–14 och fr kl. 11–14
Kyrkobyvägen 2, 00700 Helsingfors, nedre vån.: må kl. 10–14, ti–fr kl. 9–15
telefon 09 3104 1010

Gårdsbacka förortsstation
må kl. 10–15.45 och ti–fr kl. 9–15.45
Gungbrädsvägen 4, 00940 Helsingfors
telefon 040 334 3188

Nordsjö förortsstation
må kl. 12–15, ti–fr kl. 8.30–15.
Svartviksvägen 10, 00960 Helsingfors
telefon 050 357 3308

Invånarhuset Betania
Rödbergen må–ti kl. 9–16, on–fr kl. 8–14
Styrmansgatan 13, 00150 Helsingfors
telefon 040 334 3186

Partnerskapshuset Hanna, Alphyddan
må–ti kl. 9–15 Sturegatan 12, 00510 Helsingfors
telefon 050 527 7694