Var hittar jag digitalt stöd? Närä dig runt Helsingfors

Helsingfors stads verksamhetsställen där digitalt stöd erbjuds hittar du enklast på servicekartan. Via Helsingfors-infos telefonnummer 09 310 111 11 får du information om närmaste verksamhetsställe.

På grund av coronaepidemin är stadens servicepunkter som erbjuder digitalt stöd stängda t.o.m. 30.4.2021. Invånarhus erbjuder digitalt stöd med tidsbeställning. Nödvändig användning av kunddatorer för att uträtta ärenden är möjligt i biblioteken.

Närmare uppgifter om servicetider och innehåll hittar du på webbplatsen för verksamhetsstället i fråga. Digitalt stöd erbjuds förutom av stadens egna anställda även av frivilliga kamrathandledare.

Bibliotek

Helsingfors stadsbibliotek erbjuder mångsidig digirådgivning på olika håll i Helsingfors. Individuell handledning erbjuds även i bibliotekens elektroniska material och om innehållet i litteratur och musik. Utöver personligt stöd ordnar biblioteken kurser t.ex. om hur man använder internet, e-post, sociala medier och apparater.

Bibliotekens handledningskalender
Upplysningar om bibliotekens handledning

Helsingfors Arbis

Digirådgivningen vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Arbis, erbjuder hjälp med att använda datorer, surfplattor, digikameror och programvara på svenska.

Upplysning och tidsreservering Jan Amnell, e-post jan.amnell (at) arbis.hel.fi, tfn 040 509 6834.
Du hittar uppgifter om kurserna på Ilmonet.

Helsingin työväenopisto

Helsingfors finska arbetarinstitut har en jourhavande digirådgivare i institutets fem datastugor under dessas öppettider. Arbetarinstitutet ordnar kurser i datateknik, infomöten och handledning i datoranvändning vid åtta av institutets verksamhetsställen runt om i Helsingfors. Finska arbetarinstitutets alla verksamhetsställen, öppettider och kontaktuppgifter finns på institutets hemsida.

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet

Ungdomsrådgivare ger unga människor stöd i att använda digitala aktiviteter och verktyg, t.ex. problem med inkludering och jobbsökning. Dessutom ges stöd också för bearbetning av digitalteknologiskt innehåll, till exempel diskussioner på nätet om fenomenen och användningen av digital vid självuttryck och spelutbildning. Dessutom finns det medieaktiviteter för ungdomar genom vilka du kan lära dig video- och ljudbehandling, lättarbete och producera innehåll för Helsingfors kanal eller producera radioaktiviteter. Ungdomsguider arbetar också online och finns tillgängliga t.ex. via whatsapp kan kontaktinformation hittas på ungdomshemets webbplats.

Dessa kontor har vägledning på svenska:

Invånarhus och servicecentraler
Social- och hälsovårdssektorns digirådgivning ges huvudsakligen i stadens Invånarhus och Förortsstationer samt mångsidiga servicecentraler.

Servicecentralernas tjänster är avsedda för pensionärer och arbetslösa. Man kan boka tid för digirådgivning på de flesta servicecentraler, antingen per telefon eller med ett besök.

Malms verksamhetscentral
mån.–ons. kl. 9–15, tors. kl. 10–15 och fre. kl. 9–15
Kyrkobyvägen 2, 00700 Helsingfors
telefon 050 3374375

Åggelby societetshus
mån.–fre. kl. 9–16
Larin Kyöstis väg 7, 00652 Helsingfors
telefon 040 162 8476

Saunabaari/medieverkstaden i Månsas
mån.–fre. kl. 9–16 Skogsbäcksvägen 25, 00630 Helsinfors (ingång från Talldungevägen)
telefon 040 125 1058

Sockenbacka förortsstation
Skiffervägen 1, 00710 Helsingfors: tis. kl. 10–14, tors. kl. 10–14 och fre. kl. 11–14
Kyrkobyvägen 2, 00700 Helsingfors, nedre vån.: mån. kl. 10–14, tis.–fre. kl. 9–15
telefon 09 3104 1010

Gårdsbacka förortsstation
mån. kl. 10–15.45 och tis.–fre. kl. 9–15.45
Gungbrädsvägen 4, 00940 Helsingfors
telefon 040 334 3188

Nordsjö förortsstation
mån. kl. 12–15, tis.–fre. kl. 8.30–15.
Svartviksvägen 10, 00960 Helsingfors
telefon 050 357 3308

Invånarhuset Betania
Rödbergen mån.–tis. kl. 9–16, ons.–fre. kl. 8–14
Styrmansgatan 13, 00150 Helsingfors
telefon 040 334 3186

Partnerskapshuset Hanna, Alphyddan
mån.–tis. kl. 9–15 Sturegatan 12, 00510 Helsingfors
telefon 050 527 7694