Utveckla din digitala kompetens - hitta hjälp på nätet

Du kan också utveckla dina egna digitala färdigheter

Det finns mycket läromedel på Internet för att utveckla dina egna digitala färdigheter. Denna sida innehåller aktuell och rekommenderad information för självständig utveckling av din egen digitala kunskap.

Helsingfors Arbis

It-rådgivning i hösten på Arbis

Sök kurser
Helsinki-kanava

Videomaterial om digihjälp i Helsinki-kanava.

Kolla up
Yle digiträning

Yle hjälper at trena ock lärä digikunskaper.

Träna med YLE
Enter ry

ENTER ry erbjudar gratis handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. Handledarna är frivilliga seniorer.

Läs mer
SenriorSurf
Centralförbundet för de gamlas väl

För koordinering av kamrathandledare i informationsteknik för äldre, framtagning av material och verksamhet som avser att påverka beslutsfattandet.

Hoppa in
Traficom, cybersäkerhetscentret

Stöd för informationssäkerhet under undantagsförhållanden.

Läs mera on säkerhetken
Suomidigi

Suomidigi av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder stöd och information till dem som skapar en digital tjänst.

Hitta stöd
eOppiva