Utveckla din digitala kompetens - hitta hjälp på nätet

Du kan också utveckla dina egna digitala färdigheter

Det finns mycket läromedel på Internet för att utveckla dina egna digitala färdigheter. Denna sida innehåller aktuell och rekommenderad information för självständig utveckling av din egen digitala kunskap.

Helsingfors Arbis

It-rådgivning i hösten på Arbis

Sök kurser
Helsinki-kanava

Videomaterial om digital hjälp på Helsinki-kanava.

Kolla up
Yle digiträning

Yle hjälper at träna och lära digikunskaper.

Träna med YLE
Enter ry

ENTER ry erbjudar gratis handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. Handledarna är frivilliga seniorer.

Läs mer
SenriorSurf
Centralförbundet för de gamlas väl

För koordinering av kamrathandledare i informationsteknik för äldre, framtagning av material och verksamhet som avser att påverka beslutsfattandet.

Hoppa in
Traficom, cybersäkerhetscentret

Stöd för informationssäkerhet under undantagsförhållanden.

Läs mera on säkerheten
Suomidigi

Suomidigi hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger stöd och information till dem som skapar en digital tjänst.

Hitta stöd
eOppiva
Digitalt stöd – Färdigheter för stödgivare

Webbkurs i färdigheter för de som ger digitalt stöd.

Lär dig