Vad är digitalt stöd? Rådgivning, kamrathandledning och bistånd

Vilka digitala frågor kan man få hjälp med?
 • Snabb hjälp med användning av dator, surfplatta och smarttelefon
 • Handledning i elektronisk identifiering samt användning av olika slags webbtjänster. Stadens egna tjänster, FPA, Mina Kanta, skattemyndigheten o.s.v.
 • Uppmuntrar dig att testa, intressera dig och självständigt utveckla din digitala kompetens
Vem är digitalt stöd avsett för?
 • Alla stadsbor som behöver stöd i vardagens digitala ärenden
 • Vem som helst kan behöva digitalt stöd i en viss situation eller ett visst livsskede

I en fungerande stad är vardagen smidig och Helsingfors hjälper alla med digitala ärenden!

Vem erbjuder digitalt stöd?
 • Stadens egna anställda på sina verksamhetsställen
 • Många frivilliga och samarbetspartner på stadens verksamhetsställen
 • Helsingfors-infos rådgivare i Ode och på International House Helsinkis enheter
Digitala stödets principer
 • Stöd nära stadsborna
 • Lätt tillgängligt, med låg tröskel
 • Med eller utan tidsbokning
 • Kom för att lära dig och göra själv
 • Stödet är gratis på stadens enheter
 • Ingår i ett riksomfattande nätverk

Stadens olika sektorers enheter ger digitalt stöd: Biblioteken, de äldres servicecentraler, enheter för ungdomar (ungdomsgårdar), invånarhus, arbetarinstitut, kundtjänstställen, Helsingfors-info och International House Helsinki

Det finns över 150 digistödställen runtom i staden.

Digitalt stöd kan bestå av närstöd vid ärendestationer, kamratstöd och stöd som ges i hemmet. Digitalt stöd kan ges som individuell vägledning, på kurser, som temaföreläsningar, på webben (video) och som distansstöd per telefon och via chatt.

Digirådgivarna i Helsingfors består av stadens anställda, frivilliga och kamrathandledare samt studerande. En del av stadens anställda erbjuder digirådgivning vid sidan om sitt eget arbete, andra arbetar som digirådgivare på heltid.

Grunden för ett fungerande digitalt stöd

På grund av digitaliseringens snabba utveckling måste våra digirådgivare ha mångsidig kunskap. Helsingfors stad utvecklar digirådgivarnas yrkesfärdighet i att kunna arrangera högklassig hjälp med vardagens digitala svårigheter. För digirådgivarna arrangeras regelbundna utbildningar och ett nätverk där man kan träffa andra digirådgivare.

Helsingfors vision är att vara den bäst fungerande staden i världen som på bästa sätt utnyttjar digitaliseringen. Digitalt stöd till stadsborna fullföljer målsättningarna om delaktighet, jämlikhet och invånarnärhet. Bekanta dig med Helsingfors stads servicemodell för digitalt stöd eller en komprimerad presentation av den.

Helsingfors digitala stöd iakttar etiska principer. Läs mer om de etiska anvisningarna från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ladda ner servicebeskrivningen som pdf-fil här.

Det digitala distansstödet följer den etiska anvisningen för det digitala stödet som utgivits av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Registerbeskrivningen.