Helsingin digituen koordinaatioryhmä

Helsingin kaupungin digitukea koordinoi ja kehittää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikössä toimiva koordinaatioryhmä, missä on 22 jäsentä kaupungin eri toimialoilta ja digituen yhteistyötahoilta.

puheenjohtaja, neuvontapäällikkö Anne Nissinen,
p. 09 310 24443, anne.k.nissinen@hel.fi

esittelijä, erityissuunnittelija Ari Tammi,
p. 040 353 7228, ari.tammi@hel.fi

sihteeri, erityissuunnittelija Hanna Maidell,
p. 040 675 4896, hanna.maidell@hel.fi